Myofascialni Masaz

1. krok Korekce páteře 

Technika:

– výchozí poloha klienta vleže na zádech

– položte ruce pod záda klienta v oblasti páteře, lokty lze podepřít o lůžko

– začněte provádět protahovací pohyby prsty podél páteře, (pohyb, jako byste někoho lákali k sobě). Prsty by měly být měkké, ne tvrdé. Propracovávejte hlubokou tkáň svalu.

– pokud máte pocit, že tkáň nejde dobře protáhnout, je v ní příliš velké napětí a ztuhlost, pak přejděte na nepřímou techniku – stlačujte tkáně směrem k páteři, vydržte 10-15 sekund a poté provádějte více směrné pohyby od páteře a směrem nahoru.

– Postupujte až ke krku a opakujte znovu.

Proveďte 2-3 opakování.

2. krok Uvolnění ramenního pletence 

Technika:

– výchozí poloha klienta je vleže na boku čelem k vašemu tělu, nohy pokrčené v kolenou, pod hlavu položit polštář/ručník, ruce klienta sepnuty prsty v zámkuvpředu

– provlečte svou ruku pod paži klienta, dlaněmi obou rukou pevně uchopte lopatku z obou stran klienta a stlačte. Komprese.

– opřete se a přitiskněte model k tělu a uchopte celou lopatku, přičemž tělem začněte provádět krouživé pohyby s lopatkou stále v kompresi. Pracujte svým tělem.

– nyní ruce přesuňte výše a zafixujte provlečenou ruku dále, až nad lopatkou. Druhá ruka je položena na základně krku a hlavy. Opět pevně přitiskněte rameno klienta ke svému tělu a tělem začněte provádět krouživé protahovací pohyby. Naším úkolem je protáhnout oblast mezi krkem a lopatkou.

Proveďte 2-3 minuty na každé straně.

Klient pocítí uvolnění krku.

Lopatka uchopení
Lopatka

3. krok Uvolnění a prodloužení zadní části krku. 1 část 

Technika:

– výchozí poloha klienta je leh na zádech, temeno hlavy mírně svěšené přes okraj  lehátka.

– poloha specialisty – stoj v čele klienta

– položte jednu dlaň na druhou (spojte prsty obou rukou do zámku), položte ruce pod zadní plochu krku klienta, pokrčte nohy a při jejich natažení dosáhnete prodloužení zvednete klientovi krk, zatímco jeho hlava se trochu nakloní nahoru (natáhnete hrudní kost a temeno nahoru)

– zatímco držíte krk klienta, posuňte svůj trup dozadu

– jemně spustíte klientovi krk a sjedete po něm pevně rukama, (proveďte tlakovou lymfodrenáž).

Dokončete během 2-3 minut

Platysma protažení

4. krok Korekce hrudní kosti a mediastina

Technika provedení

– výchozí poloha klienta vleže na zádech, poloha specialisty ve stoje za hlavou

– položte dlaně na hrudní kost, lehce ji stlačte tělem (vytvářejte tlak svým gravitačním středem)

– koncentrujte svou pozornost na fasciální a svalové vrstvy, začněte provádět krouživé pohyby těla ve směru a poté proti směru hodinových ručiček, uvolněte napětí z přední fasciální linie, tkání hrudní kosti a mediastina.

Provádějte do 2-3 minut.

KOrekce mediastina

5. krok Korekce platysma a zóny dekoltu 

Technika:

– výchozí poloha klienta: leh na zádech, poloha specialisty: vsedě v čele klienta, nebo ve stoje

– mírně nakloňte hlavu klienta v opačném směru než budete pracovat

– jednou rukou natáhněte podklíčkovou oblast dolů (oblast ramen), druhou rukou prsty obličej (oblast dolní čelisti, kontury) nahoru

– poté jednou rukou natáhněte supraklavikulární zónu dolů, druhou rukou natáhněte obličej (zónu kontury „úhel mládí“) nahoru

– proveďte po celé oblasti platysma

Pozor: pracujeme od těla, s měkkýma rukama!

Platysma protažení

6. krok Korekce svalů SKM

Najděte a prohmatejte SKM a zjistěte, kde a jak moc je tento sval v napětí, provádějte pohyby hnětení pro jeho uvolnění.

Technika:

– výchozí poloha klienta leh na zádech, poloha specialisty ve stoje v čele klienta

– otočte hlavu klienta na stranu, zafixujte zónu SKM a protáhněte ji rukama v opačných směrech (při práci s tělem od nohou)

Vezměte prosím na vědomí, že musíte pracovat v hloubce na svalu a ne na kůži.

Pokud sval klouže, provádějte techniku přes ubrousek. 

Sterno-cleidomastoideus

7. krok Korekce Mylohyoideus – oblast podbradku 

Technika:

– výchozí poloha klienta leh na zádech, poloha specialisty vsedě nebo ve stoje v čele klienta

– položte prsty na oblast pod bradou a začněte oběma rukama střídavě tlakem bříšek prstů, nořit se hluboko do měkkých tkání a natahovat je od středu ke konturám dolní čelisti.

Upozornění: Uvědomte si, že je nutné pracovat jemně, ale v hloubce a ne tvrdými prsty.

8. krok Korekce kontur dolní čelisti  

Technika

– výchozí poloha leh na zádech na zádech, poloha specialisty – stání nebo sezení v čele klienta

Část 1

– vyzkoušejte napětí dolní čelisti tak, že začnete vyhlazovat obrysy dolní čelisti prsty (stiskněte prsty na kontuře) a všímejte si, kde jsou nepravidelnosti, bolestivost a zatvrdlá místa. Hluboce sevřete měkké tkáně, zafixujte je prsty a začněte krouživými pohyby těla odlepovat tkáně od kosti.

Pokud vám prsty sklouznou, znovu jimi zachyťte pevně tkáň a pokračujte. Propracujte každý bod 3-5 krát.

Část 2

Abyste viděli napětí, shrňte tkáň do hluboké svislé rýhy v oblasti úst a propracujte napětí tlakovým uvolňováním zatuhlých míst, které nahmatáte.

– hlubokou tkáň vertikálního záhybu valte od středu k periferii, odlepte všechny struktury od kosti.

– v zóně napětí můžete také provádět prominenci z různých stran protahováním, hnětením, zahříváním zatuhlých tkání.

Provádějte na obou stranách, dokud neucítíte uvolnění tkání.

korekce dolní čelisti

9. krok Korekce depresorů

Technika:

– výchozí poloha leh na zádech, poloha specialisty – vsedě v čele klienta

– jak najít depresory: od středu brady položte 2-3 prsty do stran

– čtyřmi prsty provádějte vyhlazující protahovací pohyby až ke koutkům úst

– zapojte do pohybů tělo

– provádějte pohyby hlubokých tkání, věnujte pozornost svalům a fasciím

Cvičení provádějte 2-3 minuty

10. krok Korekce lícních kostí 

Technika:

– výchozí poloha leh na zádech, poloha specialisty – stoj v čele klienta

– polštářky palců, jako válečky, začněte tlakem do svalů a vyhlazujte je, natahujte je přes kost v zóně svalového úponu.

V této zóně může být mnoho tzv. trigger points – spouštěcích bodů a tedy bolestivost.

Proveďte 10-15 opakování.

korekce lícních kostí

11 krok  Korekce žvýkacích svalů 

Technika:

– výchozí poloha leh na zádech na zádech, poloha specialisty vsedě v čele klienta

– pro nalezení žvýkacího svalu požádejte klienta, aby několikrát zatnul zuby. Ucítíte, jak se tento sval pohybuje

– pomocí bříšek palců po obou stranách svalu stlačujte směrem k sobě v oblasti připojení svalu k zygomatickému výběžku spánkové kosti a následně stahujte sval směrem dolů

– práce s tělem, ruce jako páky

– můžete setrvat na napjatém místě po dobu 5-10 sekund

Techniku provádějte 3-5 minut na obě strany.

  1. krok Lifting spodní třetiny obličeje 

Technika:

– výchozí poloha leh na zádech, poloha specialisty ve stoje v čele klienta

– položte měkkou část palce dlaně na kost dolní čelisti, ponořte se do tkání a začněte vytahovat všechny tkáně nahoru, až k týlnímu a temporálnímu svalstvu pomocí základny dlaně

Pracujte s hlubokou tkání, ne na kůží. Položte ruce a koncentrujte se na svaly. Postupujte do vlasů, obě ruce kloužou jedna nad uchem a druhá pod uchem. „Vytahujeme“ v úhlu 45 stupňů – vaše vnímání a koncentrace je na týlním a spánkovém svalu.

Pracujte na obou stranách obličeje. Prokrvíme, uvolníme základnu a svaly ucha a opakujeme znovu uvolňování pomocí vyhlazování dlaněmi. Stojíme rovně naše temeno míří nahoru.

  1. krok Uvolnění aponeurózy hlavy podél vlasové linie 

Technika:

– výchozí poloha klienta leh na zádech, poloha specialisty sedí v čele klienta.

– palci nasbírejte tkáň na spáncích směrem k sobě a začněte ji zig zag masírovat podél linie vlasů. Pohyb palců je nahoru a dolů, dokud se záhyb neuvolní. Nespěchejte. Nezapomeňte pracovat na hluboké tkáni, až ke kosti. Vaše tělo dodává tlak palcům. Můžete pracovat na malých částech – 1cm tkáně, nebo větších 3cm tkáně.

– propracujte celou část vlasové linie

Uvolneni aponeurozy
  1. krok Uvolnění aponeurózy hlavy a týlních svalů

Technika:

– výchozí poloha leh na zádech, poloha specialisty ve stoje v čele klienta

– zafixujte palce na lebce jako oporu, zbytek prstů dejte pod týlní sval a začněte protahovat celou aponeurózu od týlu až k čelu pomocí palců jako pák. Protahujeme od spodu nahoru.

Cvičení provádějte 3-5 minut

15. krok Uvolnění a prodloužení zadní části krku. část 2

Technika:

– výchozí poloha leh na zádech na zádech, temeno hlavy mírně za lehátkem, poloha specialisty – stoj v čele klienta

– položte jednu dlaň na druhou (jako mistička), dejte ruce pod zadní plochu hlavy a krku klienta, opřete se o tělo, protáhněte krk tak, že si sednete dozadu a opakujte několikrát za sebou. Lokty jsou opřené o lehátko, lokty jsou za okrajem lehátka a předloktí funguje jako páka. Pak natáhnete a začněte provádět artikulační krouživé pohyby hlavy klienta, pracujte svým celým tělem.

Cvičení provádějte 3-5 minut