Plastická masáž lebečních kostí lekce

Práce na kostech lebky je pochopení jejich plasticity

  1. Vaše naladění před prací na kostech lebky 

– Než začnete pracovat s kostmi lebky, proveďte úpravy ve vašem vnitřním naladěním. To je důležité pro vaši bezpečnost i pro bezpečnost vašeho klienta
– Opusťte myšlenky, zklidněte se, vstupte do polo meditativního stavu
– Najděte neutrální polohu svého těla, prociťte a uvolněte své tělo
– Prsty by měly být pružné a uvolněné, ne ztuhlé
– Položte ruce na lebku klienta a představte si, že kosti lebky jsou měkké, plastické
– pracujte z těla, použijte ruce jako páky

  1. Relaxace oblasti atlasu 

Technika:

– Najděte processus mastoideus (tuberkulóza- výběžek za uchem)

– palcem provádějte masážní vibrační pohyb z těla a provádějte po obrysu kosti týlní (mezi týlní kostí a druhým krčním obratlem)

– pracujte na obou stranách 2-3 minuty

  1. Uvolnění šíje

Technika:

– dejte si ruce pod zátylek, najděte týlní hrbol, položte prsty po jeho stranách, uvolněte ruce a začněte upírat svou pozornost do kosti

– představte si, jak se vaše prsty začínají roztahovat, rozcházet do stran

– provádíme po dobu 1-3 minut

4. Uvolnění spodiny lební 

Technika:

– otočte hlavu klienta na bok (45 stupňů), položte jednu ruku pod zátylek (kost, druhou položte na horní čelist bez tvorby vrásek kolem očí – palec umístěte podél nosu dlaňová část palce na jařmovou  kost. Tělem se navalíme – tím vytvoříme vlnu 

-Začněte jemně stlačovat ruce k sobě, ALE pracujte se zaměřením pozornosti na vnitřek lebky, mezi rukama.

– odrazový efekt – vydržte několik sekund a rychle odtáhněte ruku (stisknutí / uvolnění, soustředěná pozornost / odvrácená pozornost, odrazový efekt)

Ujistěte se, že netvoříte žádné další záhyby či vrásky

Nepřekračujte tlakový práh, 100-200 gramů, pracujte tělem, ne tvrdýma rukama!

Pracujte na obou stranách obličeje po dobu 2-3 minut, každou stranu. Můžete pociťovat citlivost pod dlaněmi.

5. Uvolnění oblasti spánkové  

Technika:
– Vaše dlaně a prsty jsou na po stranách a na týlní kosti a vaše palce položte do oblasti spánku na kůži. Nic jiného nedělejte. (na velká křídla sfenoidální kosti)
– prsty by měly být uvolněné!
– vydejte vlnu svého těla dovnitř spánků skrze palce.
Vizualizujte si, jak se prsty postupně prohlubují a setkávají uvnitř lebky a pak jakoby vás vytlačuje ven. Pracujte vědomě s pozorností, tlak a uvolnění – mačkejte spánky a klesejte, provádějte pomalu a jemně, po dobu 2-3 minut

6. Relaxace oblasti spánků 

Technika:
– palcem a ukazováčkem fixujte základ uší (těsně u kosti) ne za střed ani horní část

– vytáhněte uši do stran a vnímejte, jak se mezi ušima natahuje gumička (pracujte s tělem)
– začněte dělat krouživé pohyby tělem, udržujte napětí mezi ušima, lehce.

Nespěchejte. POZOR na Vaše držení těla! Pak na druhou stranu.
– provádějte asi 2 minuty

Práce na sobě – držíme základnu a netočíme rukama, ale hlavou.

Harmonizace, relaxace, zklidnění jsou známkami uvolnění a toho, že jste techniku ​​úspěšně zvládli.

7. Relaxace lebečních švů 

Technika:
– princip činnosti:
jakoby ponořte prsty do švu a začněte vytvářet vlnu od těla – stiskněte / povolte, nasměrujte svou pozornost / stáhněte svou pozornost, nepřekračujte bariéru tlaku (100-200 gramů)
– Proveďte techniku ​​na všech švech lebky (chůze po, sagitálním, lambdoidním – vlajka CR a šupinatém stehu, koronálním – tam kde nosíme čelenku, ne linie vlasů)

Po uvolnění švů lebky probíhá velmi silné emocionální uvolnění. 

Práce na sobě: palec na lebku a lebka se nakloní na palec – vibrace palcem proti tíze lebky. 

Je vhodné uvolnit šíji a svaly krku – aby lymfa mohla odtékat. 

Klientka by měla pociťovat velké uvolnění hlavy, její odlehčení.

Pozor na krk!

okud jste s klientkou poprvé, nejprve lymfa a uvolnění šíje. 

Pauza na WC

8. Relaxace oční orbity

Technika:

stojím na druhé straně, než pracuji – uchopte horní čelist a lícní kost (PONS ZYGOMATICUS) rukou (palec položte na nosní kůstky, plocha mezi palcem a ukazováčkem by měla sevřít horní čelist a zánártní kost, ukazováček směřuje ke spánku), stáhněte kůži palcem druhé ruky směrem od obočí, položte zbytek prstů na čelní kost. Pomocí těla “zmáčknu“ 2sekundy a pustím. Tak aby se nevrásnily měkké tkání pod rukama. Soustředíme se na základnu lebky – za spánkem..
– otočte hlavu klienta k sobě, trochu se opřete o obličej a začněte tělem a vnitřní pozorností mačkat kosti k sobě, stiskněte / uvolněte
– proveďte 1,5-2 minuty na obou stranách obličeje
Na sobě pracuji:
Prsty

9. Lifting lícní kosti 

Technika:. Otočte hlavu klienta na stranu (45 stupňů), položte jednu ruku pod lícní kost, na horní čelist, druhou ruku zafixujte na čelní kosti, přičemž palec druhé ruky položte na palec spodní ruky 15-20 gramů. 

– začněte pohybovat lícními kostmi nahoru pomocí svého těla

– zvedněte lícní kost na přirozenou bariéru, vydržte 2-5 sekund, uvolněte. Netvoříme pod rukami vrásky a záhyby.

Položenými dlaněmi a prsty – vnímám vrstvy pod kůží až na kost.  Odtahuji vrchní česlist i lebeční  kosti.
– provádějte na obě strany postupně nebo současně

Vaše pozice – opřené lokty o stůl a palce pod lícní kost.

10. Modelace a relaxace dolní čelisti 

Technika:
– stojíme bokem

– otočte hlavu klienta k sobě
– pracujte tělem: položte základnu dlaní do oblasti brady, sevřete celou konturu dolní čelisti (včetně úhlu dolní čelisti) a poté uvolněte
pozornost mezi rukama, uvnitř lebky

10-15 opakování

Rovně se posaďte.

prsty chytáme konturu do prstů – a vnímáme kost čelisti 15 sekund, jak se stahuje. Uvolníme palce, necháme prsty zespodu. Nejprve stahujeme k sobě konturu obou stran a pak se uvolní palce a roztahujeme do stran. Mikro pohyby. Tím se uvolňují svaly, které se k dolní čelisti upínají. Ortodontické výkony – cítíme, že se kost hýbe.  

  1. Uvolnění nosního mostu 

Technika:

– jednou rukou fixujte hřbet nosu ukazováčkem a palcem (prsty jako špetka), druhou rukou fixujte čelo, lehce vytáhněte kůži a zatlačte na oblast nadočnicových oblouků palec
– nejprve zmáčkněte hřbet nosu a oblast mezi obočím dovnitř a poté je začněte mačkat k sobě, přidejte mírné vibrace od chodidel k vnitřní části lebky. Ruce stojí, a tělo se hýbe vibraci předávám.
Proveďte 2-3 sady po 30 sekundách

Pak uvolněte a palcem na glabele můžeme uvolnit vrásku vibrací směrem k vlasové linii

12. Relaxace aponeurózy hlavy, čela a kostí lebky 

Technika:
– Stojíte vlevo otočte hlavu klienta čelem k sobě, položte levou ruku na zátylek, druhou ruku položte na čelo
– začněte přesouvat týlní a čelní kosti na temeno, stlačujte a uvolňujte, pozor na temeno

Naše pozornost na aponeuroze – tam jde energie. 

Posadím se za hlavu klienta, levá na týlu a pravá na čele – pozornost na kosti.
– proveďte 1,5-2 minuty

13. Harmonizace obličeje 

Technika:
– položit jednu ruku na čelní kost (jako přísavku), kůži trochu vytáhnout nahoru, aby nevznikaly zbytečné vrásky, položit druhou ruku navrch k fixaci přitlačit pomocí těla
– myslí jdeme za kost, dovnitř lebky a začnete provádět krouživé pohyby ve směru hodinových ručiček, přenášejte těžiště z jedné nohy na druhou, jako byste šroubovali ruce do lebky, až dokud nedosáhnete zadní části hlavy
– provádějte 1,5-2 minuty

BONUS – AUTOMASÁŽ